CheckMijnPensioen

CheckMijnPensioen is een onafhankelijke pensioenplanner die voor iedere deelnemer aan een pensioenregeling toegankelijk is. Deze pensioenplanner is gebaseerd op het Uniform Pensioenoverzicht voor actieve deelnemers en slapers dat verplicht aan de deelnemers aan een pensioenregeling moet worden verstrekt. CheckMijnPensioen combineert de pensioenen in de eerste en de tweede pijler. Daarnaast worden niet alleen actieve en premievrije pensioenrechten van dezelfde pensioenuitvoerder, maar ook van verschillende pensioenuitvoerders samengevoegd. CheckMijnPensioen kan ook de pensioenen van de deelnemer en zijn of haar partner combineren.

De pensioenplanner geeft bedragen weer op honderden euro’s op jaarbasis en pretendeert daarmee dus niet om exacte bedragen weer te geven, maar wel om een betrouwbaar beeld te scheppen. Let wel: de invoer is exact en de berekeningen gebeuren exact met een generieke set van actuariële grondslagen. De weergave is echter afgerond op honderden euro’s op jaarbasis.

Omdat niet iedere deelnemer (en zijn of haar partner) een volledige AOW zal ontvangen op 65 jaar, is het voor deelnemers mogelijk gemaakt om na te gaan hoe hoog de AOW straks zal zijn.

Natuurlijk is het ook mogelijk om te variëren met het pensioen. De mogelijkheden die de Pensioenwet biedt, vormen hierbij de leidraad. We onderscheiden hierin dan ook eerder of later pensioneren, hoog-laag constructies met een spilleeftijd van de AOW-leeftijd, het inkopen van een AOW-overbrugging bij pensionering vóór de AOW-leeftijd, en het uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen en omgekeerd.

Er zijn verschillende manieren waarop de uitkomsten worden gepresenteerd. Het inkomen (salaris en pensioen) wordt op totaalniveau gepresenteerd. Het pensioen kan verder ook gesplitst worden in de AOW en het aanvullende pensioen van de werkgever. Salaris, AOW en het aanvullende pensioen zijn ook gesplitst zichtbaar te maken voor de deelnemer en zijn of haar partner.

Ook wordt een beeld gegeven van het bruto-netto traject van het totale inkomen dat per persoon wordt ontvangen in de eerste en de tweede pijler. Hierbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten die bij de bepaling van de loonbelasting worden gehanteerd.

CheckMijnPensioen is geen gewone pensioenplanner. Los van de aspecten die hierboven al genoemd zijn, onderscheidt CheckMijnPensioen zich van andere pensioenplanners door het eenvoudige gebruik en de vernieuwende vorm van communicatie waarbij beeld, geluid en geschreven tekst worden gecombineerd. Deze vorm van communicatie wordt gebruikt in de pensioenplanner om pensioenonderwerpen, zoals eerder of later met pensioen gaan en het inruilen van pensioen, op eenvoudige wijze uit te leggen en zodoende het pensioenbegrip bij deelnemers te verbeteren.

CheckMijnPensioen is ontworpen naar een idee van Jeroen van den Bosch en Eric Damen. Klik op de onderstaande link om naar de pensioenplanner te gaan. 
ericdamen-checkmijnpensioen