Activiteiten

De belangrijkste diensten die Eric Damen Pensioen Consulting aanbiedt zijn advisering, training en parttime detachering. Op deze pagina kunt u lezen wat deze activiteiten precies inhouden.

1. Advisering

Adviesactiviteiten zoals:

Begeleiden van een proces om een pensioenregeling te wijzigen of verschillende pensioenregelingen te harmoniseren. Het gaat hierbij met name om het maken van pensioenvergelijkingen voor zowel werkgever als werknemer en het doen van voorstellen om te komen tot een nieuwe/aangepaste pensioenregeling (eventueel met overgangsregelingen).

Opzetten en eventueel (mede) uitvoeren van een communicatieplan op pensioengebied. Samen met de klant bepalen wat het doel van de communicatie is, wie de doelgroepen zijn en welke communicatiemiddelen worden ingezet. Dit alles op basis van een plan waarin timing en verantwoordelijken zijn weergegeven.

Geven van een second opinion (zowel kwantitatief als kwalitatief), met name op het gebied van pensioenvoorstellen in het kader van wijzigingen of harmonisatie.

Onder de adviesactiviteiten valt niet het adviseren of bemiddelen in financiële producten.

2. Training

Het ontwikkelen en geven van pensioentrainingen. Het kan hierbij gaan om een pensioentraining die vaker wordt gegeven, maar ook om eenmalige trainingen (vaak in de vorm van een presentatie of workshop) aan bijvoorbeeld een bestuur, projectgroep, HRM-afdeling, etc.

3. Parttime detachering

Bij detachering gaat het zowel om operationele werkzaamheden als projecten. Wat betreft operationele werkzaamheden kunnen dat stafafdelingen (accountmanagement, beleidsondersteuning, etc.) zijn, maar ook afdelingen als actuariaat en communicatie. Detachering met betrekking tot projecten is heel breed, zoals bijvoorbeeld het implementeren van een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling, het afwikkelen van bijzondere (vaak niet of onjuist geautomatiseerde) regelingen, het doorvoeren van wetswijzigingen, etc.

Eric Damen Pensioen Consulting - Advisering over pensioenregelingen

Heeft uw bedrijf advies nodig over pensioenregelingen?
Eric Damen helpt u met advisering, training en detachering.